Politica de Confidenţialitate

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către FIVE MEDLAB SRL, CUI 45069788, J40/17755/18.10/2021, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Sos. Oltenitei Nr. 10, Bl. 2C, Sc. 2, Et. 10, Ap. 77.
Vă informăm în cele ce urmează despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legatură cu produsele și serviciile oferite, inclusiv prin intermediul website-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidențialitate, pentru a ne alinia oricăror modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website versiunea actualizată a Informării privind Politică de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul paginii GDPR prin accesarea link-ului de acces..

Această politică de confidențialitate se aplică și în cazul informațiior personale pe care le colectăm prin alte mijloace și pe care le adăugăm la informațiile personale colectate prin operarea și livrarea serviciilor și a produselor noastre.
Această politică de confidențialitate este încorporată și este supusă Termenilor și Condițiilor noastre de funcționare.

1. Informațiile colectate
FIVE MEDLAB SRL colectează următoarele tipuri de informaţii prin Site-ul https://fivemedlab.ro/:
Informaţii furnizate de dvs. Datele cu caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vă înregistraţi pentru a primi produsele şi serviciile noastre, ca răspuns la chestionare sau sondaje sau atunci când contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii al FIVE MEDLAB SRL.
Informaţii colectate automat. Datele pe care le colectam sunt cele pe care alegeti sa ni le puneti la dispozitie.
Vizitarea site-ului implica colectarea automata a datelor cu privire la: adresa dumneavoastra de IP, sistemul de operare și tipul de browser, pentru administrarea sistemului și din motive de securitate și pentru a colecta informatii agregate. Acestea sunt date statistice despre actiunile și modelele de navigare ale utilizatorilor nostri.
Tipurile de informatii personale pe care le colectam și le procesam includ:
• informatiile pe care le furnizati prin completarea formularului de inscriere pe site-ul nostru. Aceasta pot include printre altele numele dumneavoastra, adresa de e-mail, numarul de telefon.
corespondenta purtata cu dumneavoastra incluzand, dar fara a se limita la notificari, solicitari, intrebari etc.

De asemenea, la momentul accesarii site-ului nostru colectam si stocam o serie de date cu caracter personal, transmise de catre browser-ul dumneavoastra in mod automat, cum ar fi:
• Adrese IP (internet protocol);
• Tipul browser-ului si versiunea sa;
• Tipul de aparat utilizat si sistemul de operare;
• Data si ora accesarii Site-ului;
• Locatia dumneavoastra.
Prin folosirea site-ului va exprimati consimtamantul pentru ca Datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie transferate in scopul stocarii catre server-ul administrat de furnizorul de servicii IT sau unul dintre afiliatii si/sau subcontractorii sai, masurile tehnice, organizationale si personale fiind mentinute la acelasi nivel.

2. Utilizarea informațiilor colectate
FIVE MEDLAB SRL utilizează informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:
• Pentru a vă oferi produsele şi serviciile pe care le-aţi solicitat.
• Pentru a oferi şi furniza informaţii despre produse şi servicii similare şi/sau conexe.
• Pentru a personaliza şi îmbunătăţi experienţa dvs. pe Site-ul https://fivemedlab.ro/.
• Pentru a îmbunătăţi la modul general produsele noastre şi Site-ul https://fivemedlab.ro/ şi în alte scopuri comerciale interne.
Obligaţii legale de notificare şi raportare în faţa autorităţilor.
Conform legilor europene de protecţie a datelor, FIVE MEDLAB SRL trebuie să aibă o bază legală pentru a prelucra Datele dvs. cu caracter personal. Baza legală care se aplică într-un anumit caz va depinde de scopul prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal de către FIVE MEDLAB SRL, dintre scopurile specifice sus-menţionate:
În anumite cazuri, FIVE MEDLAB SRL vă poate solicita acordul pentru colectarea şi prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care alegeţi să vă oferiţi acordul, puteţi să îl retrageţi ulterior contactându-ne.

3. Temeiurile legale pe baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră
Temeiurile legale pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile).
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru prestarea serviciilor medicale sau, daca este cazul, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).
În ceea ce privește comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului obținut înainte de prelucrare pentru acest scop specific.
Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale.
De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastră de sănătate sau pentru a facilita accesarea serviciilor medicale și pentru a beneficia de un istoric medical complet.
3.1. Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.
Având în vedere specificul activității noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm si să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal. Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:
Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacității de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială ori a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate şi asistență socială.

Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).

În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranță a asistenței medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.
În situația în care apar litigii pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

4. Dezvaluirea informatiilor colectate
Nu vindem sau inchiriem adrese de e-mail si alte informatii personale pe care le colectam direct prin intermediul site-ului https://fivemedlab.ro/. Retineti, totusi, ca orice informatie pe care ati ales sa o furnizati in mod voluntar pe orice portiune disponibila publicului de pe site-ul https://fivemedlab.ro/ , va fi disponibila publicului si poate fi colectata si utilizata de noi sau de altii, fara restrictii. Impartasim informatiile dvs., inclusiv informatiile personale, dupa cum urmeaza:

Furnizorii de servicii
Putem furniza informatii personale unor terte parti, cu scopul de a fi folosite in indeplinirea functiilor interne de afaceri (de exemplu, intretinerea, securizarea, analizarea datelor, transmiterea prin e-mail, sondaje sau gazduirea datelor). Solicitam acestor terte parti sa accepte sa utilizeze informatiile dvs. personale, numai in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate si pentru niciun alt scop decat sa ne furnizeze serviciile necesare.

Cerinte legale
Putem divulga informatii personale daca avem convingerea de buna credinta ca acest lucru este necesar, printr-o citatie sau alta ordonanta judiciara sau administrativa sau, altfel, cerut de lege. In plus, putem divulga informatii personale in care, cu buna-credinta, consideram ca este adecvat sau necesar sa prevenim incalcarea Termenilor si Conditiilor sau a celorlalte acorduri; pentru a lua masuri de precautie impotriva raspunderii; pentru protejarea drepturilor, a proprietatii sau a sigurantei informatiilor, a oricarei persoane sau a publicului larg; pentru a mentine si proteja securitatea si integritatea serviciilor sau infrastructurii noastre; pentru a ne protejam pe noi si Serviciile noastre de utilizari frauduloase, abuzive sau ilegale; pentru a ne investiga si sa apara impotriva cererilor sau a afirmatiilor tertilor; pentru asistareaa agentiilor guvernamentale de aplicare.

Informatii agregate si informatii neindentificate
Este posibil sa impartasim informatii agregate cu clientii, clientii potentiali, partenerii sau presa, pentru a demonstra utilizarea Serviciului, pentru a indentifica tendintele industriei si a publicitatii si pentru a genera publicitate pentru serviciile noastre.

Opțiunile tale
In calitate de vizitator al site-ului nostru, puteti alege sa nu ne furnizati informatiile personale. Puteti, de asemenea, accesa in orice moment informatiile dvs. personale pentru a le actualiza, accesa in orice moment, corecta sau sterge anumite informatii despre dumneavoastra, contactandu-ne la https://fivemedlab.ro/ si info@fivemedlab.ro. De asemenea, aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra personale in conformitate cu legile aplicabile privind confidentialitatea datelor.

Retineti ca, chiar daca actualizati sau eliminati informatiile personale pe care ni le-ati furnizat, informatiile dvs. personale pot fi pastrate in fisierele si arhivele noastre de rezerva pentru o perioada rezonabila de timp, in scopuri legale.

Drepturile Persoanei Vizate
• dreptul la informare – dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către FIVE MEDLAB SRL, în conformitate cu cerințele legale;
• dreptul de acces la date – dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
• dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusive prin furnizarea unei declarații suplimentare;
• dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
• dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

5. Securitatea datelor dumneavoastră
Pentru a ne proteja clienții, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:
Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat precum și de alte posibile amenințări la securitatea acestora.
Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecției a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislația protecției datelor.
Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.
Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure criptarea datelor personale ale clienților noștri si ne asiguram că securitatea datelor lor este protejată. De exemplu, atunci când accesați rezultatele analizelor dumneavoastră online, prin modulul de vizualizare al rezultatelor analizelor, va trebui să vă autentificați folosind codul web și codul de probă.

7. Actualizarea Politicii de confidențialitate
Putem actualiza ocazional aceasta Politica de Confidentialitate. Daca o facem, vom schimba “data efectiva” in partea de sus a politicii de confidentialitate. Inainte de a face orice actualizare care ar face ca aceasta politica de confidentialitate sa fie mai putin restrictiva in ceea ce priveste utilizarea sau dezvaluirea datelor personale colectate inaintea actualizarii, vom notifica in prealabil actualizarea prin publicarea unei notificari pe site-ul nostru web, in partea superioara sau inferioara a politicii actuale de confidentialitate. Va incurajam sa revizuiti periodic aceasta politica de confidentialitate, pentru a va informa in legatura cu colectarea, utilizarea si dezvaluirea informatiilor personale. Utilizarea continua a site-ului nostru reprezinta acordul dvs. cu politica de confidentialitate actuala.

8. Contact
Pentru intrebari, reclamatii si informatii suplimentare, ne puteti contacta la: info@fivemedlab.ro

Sună-ne

Scrie-ne

info@fivemedlab.ro

Vizitează-ne

Str. Ziduri Moși Nr. 23
(parcarea Veranda Mall)